Hitta hit

Adress: Långenäsvägen 150, 435 35 Mölnlycke

Hällsnäs ligger beläget längst ut på Långenäsvägen. Vägen går längs tågrälsen och Landvettersjön med en fantastisk utsikt. Vägen tillhör en gemensam vägförening, så kör i lugn och ro, passa på att njuta av de vackra omgivningarna och visa hänsyn till medtrafikanter.

FRÅN GÖTEBORG
Kör riksväg 40 mot Landvetter.
Sväng av avfart 72 – Mölnlyckemotet, och följ skyltningen mot Mölnlycke.
Vid rondellen, fortsätt rakt fram på Säterivägen. Vid nästa rondell ta andra avfarten och fortsätt på säterivägen. Kör rakt igenom ytterligare två rondeller i Mölnlycke Centrum. I rondellen efter busstationen, ta den andra avfarten till Allévägen.
Sväng in höger vid Circle K till Långenäsvägen. Stanna på Långenäsvägen, passera Mölnlycke Fabriker och fortsätt på Långenäsvägen. Vid första järnvägsövergången, kör över spåret och håll vänster. Passera den andra järnvägsövergången och följ vägen tills den slutar på Hällsnäs. Det finns parkeringsplatser bade utanför och innanför grindarna.

FRÅN LANDVETTER
Kör riksväg 40 mot Göteborg.
Sväng av avfart 72 – Mölnlyckemotet, och följ skyltningen mot Mölnlycke.
Vid rondellen, fortsätt rakt fram på Säterivägen. Vid nästa rondell ta andra avfarten och fortsätt på säterivägen. Kör rakt igenom ytterligare två rondeller i Mölnlycke Centrum. I rondellen efter busstationen, ta den andra avfarten till Allévägen.
Sväng in höger vid Circle K till Långenäsvägen. Stanna på Långenäsvägen, passera Mölnlycke Fabriker och fortsätt på Långenäsvägen. Vid första järnvägsövergången, kör över spåret och håll vänster. Passera den andra järnvägsövergången och följ vägen tills den slutar på Hällsnäs. Det finns parkeringsplatser både utanför och innanför grindarna.